บริษัท เอส . จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ.2535 เป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว ที่บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย จึงทําให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการนําเข้า จัดจําหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิด CCTV Surveillance System แบรนด์ฟูจิโกะ (Fujiko) และเคนโปร (Kenpro) และเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Bosch, Honeywell, Panasonic, Hikvision, Dahua, Uniview และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนําต่างๆ ปัจจุบัน บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด เป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย เป็น System Integrator (SI) ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันงานระบบต่างๆ ตาม ความต้องการของลูกค้า เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คําปรึกษา วางแผนและออกแบบโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ระบบกล้องวงจรปิดผานระบบเครือข่าย (Network Digital CCTV & Surveillance System) อาทิเช่น ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียน (LPR), ระบบวิเคราะห์ป้ายทะเบียน (ANPR), ระบบนับคน (People Counting), Face Recognition(ระบบจดจําใบหน้า), Thermal Scan (ระบบตรวจจับอุณหภูมิ)
    • ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) อาทิเช่น ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan), ระบบไม้กั้น (GateBarrier), ระบบลานจอดรถ (Car Parking)
    • ระบบอลาร์มและสัญญาณกันขโมย (Security Alarm System)
    • ระบบไฟฟ้าและพลังงาน (Power & Energy System) อาทิเช่น ระบบโซลาร์เซลล์(Solar Rooftop), ระบบสํารองไฟ(UPS), ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging)
    • ระบบเครือข่ายและไฟเบอร์ออฟติก (Network & Fiber Optic Solution)
    • ระบบการจัดเก็บข้อมูลและศูนย์ข้อมูล (Data Center)
    • ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาพจากกล้องวงจรปิด (VMS: Video Management Software) เป็นต้น

     บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร นําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ 
อินทิเกรดรวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนมีทีมวิศวกรโครงการ ทีมช่าง และทีมบริการหลังการขาย ที่มีความรู้ทักษะ และความชํานาญ จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถที่จะออกแบบโซลูชันและให้คําปรึกษาด้านงานระบบต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ส่งมอบงานติดตั้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบ One-Stop Service และตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมเสมอมา บริษัทฯ จึงได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังยืนยันที่จะให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเราเสมอ

Policy นโยบาย

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีคุณภาพบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ Mission

Contact Us ติดต่อเรา

บริษัท เอส. จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

S.G.D. Inter Trading Co., Ltd.

54/5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

54/5-6 Soi Nawang, Charoenkrung Rd., Wangburapapirom, Pranakorn, Bangkok 10200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No. 0105535034095

Online Inquiry สอบถาม

ศูนย์บริการกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการ ภาคกลาง

  • บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เขตพระนคร จ.กรุงเทพ เบอร์โทร 0-2222-0559 ต่อ208

ศูนย์บริการ ภาคเหนือ

  • บริษัท เอแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงราย เบอร์โทร 087-097-4555

  • ร้าน กล้องวงจรปิดลำปาง

อ.เมือง จ.ลำปาง เบอร์โทร 081-783-7129

  • ร้าน กล้องวงจรปิดพิษณุโลก 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก เบอร์โทร 085-225-3388

ศูนย์บริการ ภาคตะวันออก

  • บริษัท เอ็มพี อินเตอร์เซฟ จำกัด

อ.พัทยา จ.ชลบุรี เบอร์โทร 038-422-402

ศูนย์บริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ร้าน ดีเซมซีซีทีวี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา เบอร์โทร 092-950-2878

ศูนย์บริการ ภาคใต้

  • บริษัท บี สมาร์ท ซิส จำกัด

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์โทร  077-248-362

  • บริษัท เอพีเอ็ม ซีซีทีวี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร 074-802-265